• slider12 copy
  • slider4 copy
  • slider14 copy

Over Tantra

Seksuele educatie

We zijn met seks bezig alsof we telkens “kindertjes maken”. Echter, in de Tantra wereld is seks bedoeld om je gezond te houden. Ja, seksen is gezond! Maar hoe doe je dat en wat is tantra?

Marjanne geeft sekseducatie om op een tantrische manier met seks om te gaan.

Wat is Tantra?

Tantra is voor ons de verbinding tussen spiritualiteit en zinnelijkheid en in het bijzonder seksualiteit. Tantra is een levensfilosofie met veel respect voor alles wat leeft, waarbij ook de seksuele natuur van de mens wordt gerespecteerd. Onze seksuele energie is de sterkste en meest oorspronkelijke levenskracht die wij hebben. Aan ons werk ligt de verbinding van geest, hart en seksuele energie ten grondslag.

Tantra is een eeuwenoude spirituele stroming uit het Oosten, ontstaan in China en India. De oorsprong ligt in de Hindoestaanse, maar ook in de Boeddhistische religie. In tegenstelling tot vele spirituele richtingen eert Tantra seksualiteit als de weg naar extase en verlichting (bewustwoording). Het is begonnen als een religieuze cultus met diverse rituelen, meditaties, mantra’s (korte teksten), yantra’s (innerlijke beelden) en gebruik van de chakra’s. Met een grote openheid en directheid ten aanzien van seksueel gedrag en seksuele technieken. Het doel is om contact te krijgen met jouw eigen bron en innerlijke wijsheid en te leren verbinding te maken tussen je seksuele energie en hartsenergie en om mannelijke en vrouwelijke energie te verbinden. Voor ons Westerse mensen geldt dat je Tantra, zoals vroeger in het Oosten werd gepraktiseerd, niet zomaar kunt overnemen. De cultuurverschillen zijn daarvoor te groot. Wij bieden dan ook een aantal aangepaste methodes aan, die meer aansluiten bij onze Westerse cultuur en oorsprong.

Waarom Tantra?

Sommigen denken dat Tantra alleen met seks te maken heeft. Tantra omvat echter veel meer dan dat. Het is een levenswijze waarin genieten centraal staat en waarbij het vooral gaat om de intimiteit, openheid en het contact met jezelf om van daaruit de ander te ontmoeten. Seksualiteit neemt binnen Tantra een belangrijke plaats in omdat het de basisenergie van de mens is. Van daaruit ontstaat alles. Bij de meeste mensen is het (ook juist) die energie die het meeste onderdrukt is. In onze seksualiteit zijn wij vaak het diepst gekwetst. Het gevolg hiervan is dat onze levensenergie vaak op een veel lager pitje staat wat onze gezondheid (lichamelijk en geestelijk) aantast. Dit gebied laat Tantra je stap voor stap weer ontdekken en ontplooien met respect voor jouw grenzen en die van de ander.

Marjanne Hurks